Eva Olthof’s (Nijmegen, 1983) work often relies on particular historical contexts she unearths from public archives and libraries. She documents and rearranges the history of specific locations and events through fieldwork, systematic archiving and photographic documentation. In the course of this process of selection, she wilfully submits to coincidence, subjectivity and ambiguity. Once she has fully absorbed these narratives, she translates them into installations, publications and performances. Olthof lives and works in Rotterdam and graduated from the Dutch Art Institute in Arnhem. She worked as an artist in residence at Künstlerhaus Bethanien Berlin, CRAC Valparaíso, Chile and at Cemeti Art House in Yogyakarta, Indonesia.

Het werk van Eva Olthof (Nijmegen, 1983) steunt vaak op een bepaalde historiek die ze ontsluit door in publieke archieven en bibliotheken te duiken. Ze documenteert en herschikt de geschiedenis van specifieke locaties en gebeurtenissen met behulp van veldwerk, systematische archivering en het maken van foto’s. Tijdens dit selectieproces laat ze zich bewust leiden door toeval, subjectiviteit en ambiguïteit. Eenmaal ze zich de verhalen eigen heeft kunnen maken, verbeeldt ze deze in de vorm van installaties, publicaties en performances.Olthof woont en werkt in Rotterdam en is afgestudeerd aan het Dutch Art Institute te Arnhem. Ze werkte als artist in residence bij Künstlerhaus Bethanien in Berlijn, CRAC Valparaíso, Chili en bij Cemeti Art House in Yogyakarta, Indonesië.


Production image, build-up Return to Rightfull Owner, Van Abbemuseum library Eindhoven, 2016


Production image, Valparaíso, Chile, 2013


Collecting memories for Archive Resonance in Cologne, 2013